Máy trộn vữa khô MGX

  • Máy trộn vữa khô MGX0
  • Máy trộn vữa khô MGX2
  • Máy trộn vữa khô MGX3
  • Máy trộn vữa khô MGX0
  • Máy trộn vữa khô MGX2
  • Máy trộn vữa khô MGX3
Máy trộn vữa khô MGX
MXG
Liên hệ
590

1489884593-3419-3276-4383-ab3e-d7e28ad58421

1489884593-3234-e5af-4fa3-a165-cf8c4104a8ea

ĐẶC ĐIỂM

  1. Sử dụng lưỡi cày, tốc độ cao và hiệu quả 
  2. Lưỡi trộn sử dụng vật liệu chịu mài mòn cao
  3. Trống có thể thay thế sau một thời gian sử dụng
  4. Cửa xả hình chữ nhật giúp tốc độ xả nhanh hơn 3 lần loại truyền thống, giảm thời gian trộn, tăng năng suất.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

1489884593-4841-3484-4fee-b46e-625b9c7a56fc